kultura preduzeća

Vaše zadovoljstvo je naša neprestana poterivanja!

Korporativna kultura je koncentrisani izraz ukupnog kvaliteta korporativnog duha, korporativnih vrijednosti i korporativne reputacije. Kompanija Fenghua održana i brzi razvoj koristi ne samo od brige i podrške svih sektora zajednice, tako i zajedničkih napora svih Fenghua ljudi , ali i inovativan razvoj korporativne kulture:

1.Value: služi klijentima, služi zaposlenima, služi društvu;
Kupac je ljudi na koje se oslanjamo na život, osoblje je kamen temeljac preduzeća, preduzeće je ukorenjeno u društvu i trebalo bi da služi društvu.

2.Talentni koncept: talent je osnova preduzetništva, daju potpuni opseg talentu.

3. Duh entiteta: duboko integrisana, benigna interakcija, inter koordinacija,
dobitna saradnja

4. Cilj preduzeća: prvo kupac, drugi zaposlenik, treća kompanija.

5.Biznis filozofija:  prvi servis, profesionalni realizam, iskrenost kao osnova

6.Service koncept: ono što kupac želi je ono što moramo da uradimo

7. Cilj preduzeća: gdje god se vrti mašina, postoje tragovi Fanghua ljudi.