crveni menjač

Menjači koljenastog zupčanika ili pužni reduktori imaju funkciju zupčastog mehanizma u kojem se crv (tj. Zupčanik u obliku vijaka) zaviri sa pužnim zupčanikom (slično zupčastoj zupčanici). Menjači koljenastih kola proizvedu izlaz koji je 90 ° od ulaza. Crvi menjač može se koristiti za prenošenje većeg obrtnog momenta ili smanjenje brzine obrtanja.

Najčešće, crveni menjač ima desne navoje; Da biste promenili smer izlaza, potreban je crveni menjač sa leve strane. Pužni reduktori se nazivaju reduktori sa redukcijom od 90 stepeni i reduktori za poluge.

Dostupni su izlazni obrtni momenti od 420 Nm. Većina naših reducera za crvenu zupčanicu izgrađena je sa ≤30 minuta minuta, a može se isporučiti čak i do ≤4 minuta. NAPOMENA: Crvi menjači se ne smeju koristiti kao povećavajući brzinu.